• Scanpix

Rettsbehandling avlyses i Kristina-saken