Strenge straffer for menneskesmugling

To tyrkere som var tiltalt for menneskesmugling er i Eidsvoll herredsrett er dømt til henholdsvis fem og fire års fengsel, får NTB opplyst ved Sorenskriveren i Eidsvoll.