Vurderer importstopp fra EU-land

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen vurderte på et krisemøtesøndag kveld å innføre totalforbud mot import av landbruksprodukterfra EU dersom munn— og klovsmitten sprer seg på kontinentet.