Nest siste fylkestingsvalg?

Årets fylkestingsvalg blir ikke det siste. Men kanskje det nest siste, sier Erna Solberg.