Påstander om ny saksbehandlingsfeil i drapssak

Påstander om en ny saksbehandlingsfeil blir nå satt fram etter Frostating lagmannsretts andre dom i saken mot Frank Ove Øyangen (22).