Norge på glid i WTO-forhandlingene

Norge sluttet seg i går til viktige hovedprinsipper WTO-forslaget fra EU og USA. Forslaget er nå i ferd med å få bred tilslutning.