Justisdepartementet ser på base-dødsfall

I forbindelse med at den engelske basehopperen Terry Forrestal i fjor omkom i Kjerag, går Justisdepartementet gjennom redningsoperasjonen.For to uker siden skrev den engelske avisen The Guardian at dommeren Susan Hungerford ville skrive til norske myndigheter og kreve en gransking av Kjerag-dramaet. Bakgrunnen er at de pårørende vurderer erstatningssøksmål.