Motivet for trippeldrapet foreløpig uklart

Motivet for trippeldrapet på Geilo er fortsatt uklart. Noe klartsvar vil man trolig heller ikke få, siden 25-åringen politiet antarer gjerningsmannen også er død.