Fastleger drar sjelden ut

Mange leger vil ikke jobbe utenfor sin egen kontordør. Det førerblant annet til at eldre og kronisk syke ikke får legehjelpen dehar krav på.