Disse hotellene rammes av streiken

Følgende 20 hoteller rammes av streiken blant de 434 medlemmene i Hotell— og Restaurantarbeiderforbundet: