Kompromiss om kommunar

Programkomiteen i Høgre samla seg om kompromissforslaget der dei ikkje nemner tvang i høve samanslåing av kommunar. Komiteen vil likevel understreka at stortingsgruppa står frie til å kunna bruka tvang dersom dei finn det nødvendig.