Ledigheten går ned

Arbeidsledigheten er på vei nedover. Ved utgangen av november måned var det registrert 87.400 helt ledige arbeidssøkere, viser ferske tall fra Aetat.