Økt rusmisbruk blant ungdom

Norske ungdommer bruker stadig mer alkohol og narkotika. Gutter ialderen 15-20 år drikker nå i gjennomsnitt rundt 5 liter alkoholårlig. Men det er fortsatt slik at et mindretall står forhoveddelen av forbruket.