Bygger opp Andersens troverdighet

Førstestatsadvokat Edward Dahl brukte lang tid til å overbevise juryen i Agder lagmannsrett om Jan Helge Andersens troverdighet i sin prosedyre torsdag. Dahl var overbevist om at Andersen på de viktigste punktene i saken forklarer seg sannferdig.