Forsinkete attføringspenger skaper kaos i Aetat

Mange attføringsklienter har fått pengene sine for sent etter at systemet ble lagt om 1. januar, og Aetats kontorer landet rundt melder om kaotiske tilstander og stor frustrasjon.