260 pasienter rammes av sykepleierstreik

48 sykepleiere ved Sentralsjukehuset og Sandnes sykehus er istreik. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund ogarbeidsgiverforeningen Navo førte ikke fram.