Færre folk uten arbeid neste år

Det blir færre arbeidsledige neste år enn tidligere antatt. Aetat nedjusterer prognosen med 10.000 og anslår at det i gjennomsnitt vil bli 100.000 helt ledige i 2004.