Smith er glad for at Høyesterett kan overprøves

Landets øverste dommer, høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, mener at rettssikkerheten er blitt bedre etter at avgjørelser i Høyesterett kan ankes til Strasbourg.