Verste ulykkesår i jernbanens historie

2000 ble det verste ulykkesåret i NSBs og Jernbaneverkets historie. 115 ulykker og 183 nestenulykker ble rapportert til Jernbanetilsynet.