Ap-marerittet Høyres gyldne sjanse

Jan Petersen kan setja større spor etter seg i det politiskelandskapet dersom han lukkast i å overta regjeringsmakta, ennWilloch gjorde på 80-talet.