Personalsjefen uenig med sin egen advokat

Advokaten til Conoco Phillips Norge og personalsjefen i selskapethar hver sin oppfatning av lovligheten av å bruke internett blantselskapets ansatte.