44 nordmenn drept under fredsoppdrag

44 nordmenn har hittil mistet livet i fredens tjeneste. Alt i alt har nordmenn gjennom de siste 50 år deltatt i rundt 40 forskjellige operasjoner for FN, Nato eller i koalisjoner over hele kloden.