Strakstiltak for UDI i revidert

Regjeringen må allerede i revidert nasjonalbudsjett i vår vurdereom det er behov for strakstiltak for å få Utlendingsdirektoratet(UDI) til å fungere.