Skogen lever på Ganddal

76 femteklassinger fra Ganddal skole brukte hele forrige uke til øve på et skuespill, som blir preget av sang og musikk.