Frivillige hever standarden på SiR

Gaver gitt til Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) er viktig både for behandling og trivsel. Oversykepleier Tove Alsvåg ved kreftavdelingen sier det så sterkt: