Ulike syn på promillegrense

Straffelovkommisjonens forslag om å gjeninnføre den gamle promillegrensen på 0,5 får støtte hos både sorenskriver Olav T. Laake i Stavanger tingrett og førstestatsadvokat Harald L. Grønlien. Andre vender tommelen ned for forslaget.