Etablering av asylmottak til Stortinget

Stortinget bør be Regjeringen gjennomgå praksis for etableringen av flyktningmottak.