Prest anker til Høyesterett

Den 44 år gamle presten fra Sunnmøre er dømt til fengsel i fem år for seksuelle overgrep mot tre døtre og en kvinne han var sjelesørger for.