Kristin lyver, sa moren

Kristin lyver mens Veronica snakker sant. Det var i stikkords form konklusjonen i Bodil Kirkemos vitneprov der hun gikk gjennom forholdene i familien.