Helsetilsynet: Greit med studietur til Spania

Statens helsetilsyn synes det er greit at Fylkeslegen i Møre og Romsdal lot ubrukte lønnsmidler finansiere en femdagers studietur til Spania.