Omkom på West Venture

I forbindelse med vedlikeholds— ogreparasjonsarbeid på boreriggen West Venture på Ågotnes utenforBergen omkom en person.