Troverdighet skal sikre SV et godt valg

Stor troverdighet i viktige spørsmål som barn og unge, miljø og fordelingspolitikk, skal sikre Sosialistisk Venstreparti et godt valg.