Høyres skolepolitikk moderert i Sem-erklæringen

Den nye regjeringens skolepolitikk er ikke det samme som Høyresskolepolitikk, verken i synet på lærerlønn eller oppsigelsesvern.