Stoltenberg ser behovet for statsministerbolig

Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg sier at det kan være sikkerhetsmessige grunner som taler for en egen statsministerbolig.