Økologisk mat verken sunnere eller tryggere

Økologisk mat er verken sunnere eller tryggere enn annen mat, mener Statens Næringsmiddeltilsyn. Tilsynet mener også at miljøgevinsten er minimal.