Lærertabbe førte til annullert eksamen Ålesund (NTB): 120 sykepleierstudenter ved Høgskolen i Ålesund må ta opp igjen eksamen etter jul fordi en lærer ga ekstraopplysninger til noen av elevene under eksamensavviklingen.

120 sykepleierstudenter ved Høgskolen i Ålesund må ta opp igjen eksamen etter jul fordi en lærer ga ekstraopplysninger til noen av elevene under eksamensavviklingen.