Ja til mysteriespill

Dette er en gave til byen, og bør så absolutt bli et fast innslag i Stavanger Domkirke. Enten som et årvisst arrangement, eller med et par års mellomrom, sier domprost Per Frick Høydal.