Folkets stemme

Hva synes du om at kronprinsen er blittsamboer?