Bøndenes priskutt gir ikke laverematpriser

Bøndene reduserer prisene på egg og kjøtt,men priskuttet kommer ikke forbrukerne til gode.