Anne Alvik fratrer som helsedirektør

Helsedirektør Anne Alvik går av somhelsedirektør. Søknaden om avskjed vil bli lagt fram for Kongen istatsråd fredag. En oppdatering følger.