Pålegg om dørvakter

STAVANGER: Strengere krav om dørvakter , men fortsatt skjenkering. Det er hovedpunktene i politiets høringsuttalelse om nye retningslinjer for skjenking i Stavanger. Skjenkeringen vil politiet beholde ut fra politi— og ordensmessige hensyn.