Storstreiken kan ta slutt i natt

Storstreiken kan gå mot slutten allerede i løpet av natten, etter at riksmeklingsmann Reidar Webster innkalte LO og NHO til nytt møte kl. 15.00 mandag. LO krever et generelt tillegg på to kroner i timen.