Vil gi penger til Oslo Sporveier

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil bruke 1,6 milliarder kroner for å ta igjen det manglende vedlikeholdet i Oslo Sporveier.