• Kjell Alrich Schumann i Trondheim i fjor jul. FOTO: Martin Andersen

Schumann blir ikke løslatt

Eidsivating lagmannsrett har avslått begjæringen om prøveløslatelse fra NOKAS-raner Kjell Alrich Schumann.