Åsta-rapport i november

Den regjeringsoppnevnte kommisjonen etter Åsta-ulykken vil først avgi sin rapport i november. Rapportens tekniske konklusjoner vil trolig bli gjort kjent i løpet av september.