Færre utlendinger kjøper norsk

Færre utlendinger kjøper norske fritidseiendommer, på tross av at reglene for dette er blitt liberalisert i kjølvannet av EØS-avtalen.