Halvparten brukte ikke «pysebelte»

Et klart flertall av de bildrepte til nå i år, var under 20 år. Halvparten brukte ikke belte. Trolig fordi det ikke er tøft, eller fordi mange unge driver risikoidretter.