Alle må bidra for å få ned sykefraværet

Det skal koste mer å være vekke fra jobb. Friske skal få bedre økonomi. Protestene fra fagbevegelsen og funksjonshemmede til Sandman-utvalgets forslag er sterke.