Mistet ikke ett gram

Anita Michaelsen i Sandnes advarer mot slankemiddelet Hollywood 2000. Det gjør også Statens Næringsmiddeltilsyn.