Seks skadet på E 39

Seks personer ble innlagt påSentralsjukehuset i Rogaland etter en front— mot-frontkollisjon påHeskestad i går.